Adminer Editor - Admin Editor - 行政编辑 - Adminer Editor 4.8.1 - Tiny File Manager - Edit Files

user:admin

pass:12345 / or / pass:admin@123

🇺🇸 Tiny Adminer Editor is both easy-to-use and user-friendly database data editing tool written in PHP. It is suitable for common users, as it provides high-level data manipulation.

🇨🇳 管理员编辑器是一个易于使用和用户友好的数据库数据编辑工具写在PHP. 它适用于普通用户,因为它提供高级数据操作。

🇮🇩 Tiny Adminer Editor adalah alat pengeditan data basis data yang mudah digunakan dan ramah pengguna yang ditulis dalam PHP. Sangat cocok untuk pengguna umum, karena menyediakan manipulasi data tingkat tinggi.

🇹🇷 Tiny Adminer Editor, PHP ile yazılmış hem kullanımı kolay hem de kullanıcı dostu veritabanı veri düzenleme aracıdır. Üst düzey veri manipülasyonu sağladığı için yaygın kullanıcılar için uygundur.